login / Register  |

Jobslabo เป็น บริษัทจัดหางานรูปแบบใหม่  ซึ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการคัดสรรบุคลากรแก่บริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทและผู้หางาน ได้Matching กันได้อย่างรวดเร็ว ภายในไม่กี่นาที 
บริษัทสามารถเลือกผู้หางานได้ด้วยตนเองตามคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ ผ่านระบบ Website ของทางเรา โดยไม่ผ่านตัวกลาง  หรือบริษัทที่หาบุคลากรสามารถแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่ของทางเรา
ว่าต้องการบุคลากรคุณสมบัติอย่างไร ทางเรายินดีที่จะส่งประวัติของบุคลากรที่บริษัทคุณต้องการให้โดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าบริการ

ช่องทางการเลือกผู้สมัครจาก Jobslabo


Jobslabo แตกต่างและพิเศษ    

Website ของทางเรามีระบบคัดกรองผู้หางาน โดยมีข้อสอบกลางเพื่อชี้วัด คุณภาพและความสามารถของผู้หางาน
และยังมีระบบ Matching เพื่อจับคู่บริษัทกับผู้หางาน ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานมากที่สุด               

    

เอเจนต์

บอร์ดหางาน

Jobs Labo

ลงทะเบียนฟรี

มีเจ้าหน้าที่ดูแล

X

ติดต่อกับผู้สมัครได้โดยตรง

X

X

ดูประวัติของผู้สมัครไม่อั้น

X

X

มีการคัดกรอง

X

การบริการหลังการขาย

Xค่าบริการที่สุดแสนพิเศษ

ในเรื่องค่าบริการนั้น ทางเรามีค่าบริการ 39,000 บาท ต่อ1ตำแหน่งงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ ทั้งสิ้น

บริการหลังการขายที่พิเศษมากกว่า

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถผ่านช่วงทดลองงานผิดกฎร้ายแรงของบริษัท จึงไม่สามารถให้ผ่านการทดลองงานได้ สามารถแจ้งมาที่ทางเราเพื่อตรวจสอบ
หากผิดกฎจริง ทางเรามีบริการเปลี่ยนผู้สมัคร ได้ใหม่ 1คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของบริษัทที่เราคำนึงถึง