login / Register  |

1. บริการของ Jobslabo มีอะไรบ้าง

ทาง Jobslabo เป็นบริษัทจัดหางานโดยมี Website ซึ่งทาง Company สามารถเข้ามาสมัครและเลือก Resume ที่มีผู้สมัครฝาก Resume ไว้

2. มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกหรือไม่

ทาง Company จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น ทาง Company จะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อท่านรับผู้สมัครเข้าทำงาน

4. ค่าใช้จ่ายต่อ 1 ตำแหน่งราคาเท่าไหร่

ทางเรามีค่าบริการ 39,000 บาท/ตำแหน่ง ราคาเดียวเท่านั้นไม่มีค่าใช่จ่ายเพิ่มเติม

5. ในการนัดสัมภาษณ์ 1 ครั้ง สามารถเลือกผู้สมัครได้กี่ตำแหน่ง

ท่านสามารถเลือกผู้สมัครได้ 5 ตำแหน่ง ในการเชิญสัมภาษณ์/ครั้ง

6. การนัดสัมภาษณ์ต้องผ่านเจ้าหน้าที่หรือไม่

ท่านสามารถนัดสัมภาษณ์ผู้สมัครได้ภายใน Website ได้เลย โดยไม่ผ่านเจ้าหน้าที่หรือตัวกลาง

7. ชำระเงินเมื่อไหร่

ภายใน 15 วัน หลังจากผู้สมัครเริ่มงานวันแรก

8. หากผู้สมัครไม่ผ่านการทดลองงานจะได้รับเงินคืนหรือไม่

ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน แต่ทาง Jobslabo มีบริการเปลี่ยนผู้สมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
***กรณีที่ผู้สมัครผิดกฏร้ายแรงของบริษัทหรือมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต***