Jobs Labo Co.,Ltd

พวกเราคือ

Jobs Labo เป็นบริษัทจัดหางานระดับประเทศ ก่อตั้งขึ้นใหม่ในปี 2562 ที่ประเทศไทย และเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหางานและให้คำปรึกษาเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ที่หางานและบริษัทที่หาคนเข้าทำงาน


พวกเราทำ

เราเป็นบริษัทจัดหางานรูปแบบใหม่โดยมีระบบที่ทันสมัย และมีความรู้เฉพาะทางในด้านสายงานต่างๆ และเข้าใจถึงความต้องการทั้งบริษัทและบุคคล ทั้งยังมีขั้นตอนที่สั้นและง่ายต่อการนัดหมายสัมภาษณ์และ เสร็จสรรพภายใน website เดียว ส่วนผู้ที่หางานนั้น ทางเรามีบริการฝากประวัติได้ฟรี และมีระบบ Matching เพื่อจับคู่คุณกับบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงกัน


สิ่งที่คุณจะได้

ในส่วนของผู้หางาน คุณจะได้งานตรงกับความต้องการของคุณ โดยอ้างอิงจากประวัติของคุณ
ทาง Jobs Labo มีความยินดีอย่างยิ่งหากบริการของเรานั้นทำให้ทั้งบริษัทกับผู้ที่หางานประสบความสำเร็จ

เพราะ

”ความสำเร็จของคุณคือความสำเร็จของเรา”

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดหาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทที่ต้องการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถตรงตามคุณสมบัติตามมาตรฐานขององค์กร

พันธกิจ

เเราตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับการบริการของเรา เราตระหนักถึงผลประโยชน์ของลูกค้าที่จะได้รับเป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่า”งานเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรและองค์กร”ได้